Хөдөө орон нутгаас шилжин ирэх иргэний бүртгэлийн шилжилтийг 2020 он хүртэл түр зогсоов
Хөдөө орон нутгаас шилжин ирэх иргэний бүртгэлийн шилжилтийг 2020 он хүртэл түр зогсоов.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт