Биеийн тамир, спортын Улсын үзлэг тооллогод спортын зэрэг цолтой иргэд та бүхэн идэвхтэй хамрагдана уу

Биеийн тамир, спортын Улсын үзлэг тооллого нь 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр албан ёсоор эхэлсэн бөгөөд тооллогын үйл явц нийслэлд болон бүх аймгуудад жигдрээд байна. Үүнд спортын зориулалттай гадна талбай болон дотоод заал зэргийг хорооны хэмжээнд тоолж дууссан байна.

Спортын зэрэг, цолтой иргэдийг бүртгэж тоолж байгаа тул спортын зэрэг, цолтой иргэд та бүхэн хорооны байранд ирж тооллогод идэвхтэй хамрагдана уу

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт