ХОГ ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ
2017 оны 12 сар, 2018 оны 1,2,3-р саруудын хог ачих тээвэрлэлтийн хуваарь гарсан тул иргэд та бүхэн хуваарийн дагуу хогоо ачуулахад бэлтгэнэ үү
Мөн та хог орлогын гэрээт мэргэжилтэн Алтанцэцэгээс тухайн үед гарч болзошгүй ачилтын хуваарийн өөрчлөлтүүдийг асууж лавлаж байна уу Утас:80805479
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт