Хог ачиж тээвэрлэх 4,5,6 сарын хуваарь
Тохижилт үйлчилгээний төвөөс гаргасан хуваарийн дагуу хог ачилтыг ирэх 4,5 болон 6 саруудад дээрх хуваариар хийгдэнэ.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт