Бүх нийтийн мод тарих өдрөөр хорооны нутаг дэвсгэрт нийт 96 модны суулгац тарьж, 300 орчим суулгацыг иргэдэд тараав.
Бүх нийтийн мод тарих өдрөөр хорооны нутаг дэвсгэрт нийт 196 модны суулгац тарьж, 300 орчим суулгацыг иргэдэд тараав
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт